Cupertino 門市:週四至週六11:00-4:00、 Fremont 滿$75享免費宅配服務、全美郵寄-郵資實報實銷(系統預收運費,工作人員私訊通知金額,多退少補。)

Frozen Snubnose pompano 400g Farmed 澎湖區漁會 冷凍黃金鯧魚 400g/尾

$16.00